سمفونی مردانه

آخرین نظرات

دیوانگی

پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۴ ب.ظ

باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم. باید با یکی حرف بزنم... 

لعنتی! دارم خفه میشم، دارم بالا میارم، سردرد عضوی از بدنم شده و من باید با یکی حرف بزنم... 

بدبختی اینه که اگرم یکی باشه نمیدونم باید بگم یانه... میتونم بگم یا نه... 

خدایا من باید با یکی حرف بزنم

  • آقای پدر